ซ่อมปั้มน้ำ

ปั้มน้ำมิตซู | ปั้มน้ำฮิตาชิ | ปั้มออโตเมติก

รับซ่อมปั้มน้ำฮิตาชิ HITASHI
รับซ่อมปั้มน้ำมิตซูบิชิ MITSUBISHI
ปั้มน้ำเสีย ปั้มน้ำไม่ทำงาน
ปั้มน้ำรั่ว ซึม
ปั้มน้ำทำงานไม่ต่อเนื่อง มีอาการสำรัก
ถังรั่ว ซ่อมถังรั่ว เปลี่ยนถัง
ปาเก็นเสื่อมสภาพ เปลี่ยนปาเก็น
ปั้มน้ำเงียบสนิท เปลี่ยนแค็ป (คาปาซิเตอร์)
เปลี่ยนเพรชเชอร์สวิช

ซ่อมปั้มน้ำ ถังกลม ถังเหลี่ยม

รับ ซ่อมปั้มน้ำ ออโตเมติกปั้ม ทุกยี่ห้อ

รับงานติดตั้งปั้ม