ติดตั้งสายเมน

รับเดินสายเมน ดึงสายพาดเสา ตั้งเสาไฟฟ้า
วางแรคมัดลูกถ้วย เดินสายไฟเมน
วางตู้ควบคุมไฟฟ้า เดินสายเมน เชื่อมต่อสายตู้ไฟ
วางสายดิน เดินท่อร้อยสาย ขอมิเตอร์ถาวร ชั่วคราว

จัดหาช่างใกล้บ้าน ทำงานให้คุณ
โดยทีมงาน ดีลช่างไฟ ช่างไฟใกล้บ้าน

ช่างใกล้บ้าน ราคาถูกทั่วไทย

แอดไลน์ เพื่อใช้บริการ
>> click for add

แอดไลน์ QR Code Scan | @dealchangfi