รับสมัครช่างไฟฟ้า

หางานช่างไฟฟ้า

รับสมัครช่างไฟฟ้า


กลุ่มงาน >> ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค ไฟฟ้าสื่อสาร
เป็นผู้ให้บริการตามเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
ทั่วประเทศไทย

บริการงาน ไฟฟ้าเร่งด่วน งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง

สมัครง่ายๆ โดยใช้ บัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์

ผู้รับบริการ มากมายในทุกๆ เขต ทุกจังหวัด รอคุณอยู่ !!

สมัครเลยทันที